Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám praje spoločnosť Profesionálny register s.r.o. .

Prosíme všetkých našich klientov, aby nás počas sviatkov kontaktovali vyplnením kontaktného formulára, alebo email-om na: info@profesionalnyregister.sk. Budeme sa snažiť čím skôr vyhovieť Vašim požiadavkám.

Profesionálny register s.r.o.

 

Kontakt

Vaŝe meno:
Spoločnosť:
Telefónne čislo:
E-mail:
Odkaz:

Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9
Bratislava 811 01

IČO: 46 938 079
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vl.č.: 89103/B

ZI 5000,- euro , spl. 5000,- euro

e-mail: info@profesionalnyregister.sk
web: www.profesionalnyregister.sk

Profesionálny register s.r.o., týmto informuje svojich zákazníkov, že politiku ochrany osobnýchúdajov na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie, t.j. GDPR sme zverejnili tu: